page.php

Ondernemersfonds

Stichting Centrummanagement Hengelo en de Bedrijfsinvesteringszone

De activiteiten van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) worden betaald met gelden uit een Ondernemersfonds. De instelling van een dergelijk fonds is mogelijk geworden omdat de Hengelose gemeenteraad de binnenstad in november 2010 heeft aangemerkt als Bedrijveninvesteringszone (BIZ gebied). Het BIZ gebied  is , na de verkiezingen eind 2015  opnieuw verlengt  tot en met 2020. In het aangewezen gebied worden activiteiten ontplooid die de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit moeten verhogen. De gemeente int jaarlijks bij de ondernemers en eigenaren van bedrijfsruimten een heffing die afhankelijk is van de WOZ-waarde van hun pand. De gemeente verstrekt een subsidie voor aanpassing en verbetering van de aankleding van het centrum. De Stichting Centrummanagement Hengelo is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden.

Het SCH ondernemersplan 2016- 2020 kunt u hier downloaden.

Bedrijfsinvesteringszone

Informatie over de bedrijfsinvesteringszone kunt u hier downloaden.

Download Verordening BI-zone gebruikers 2016

Download Kaart Verordening BIZ 2016

Werkwijze en spelregels

Werkwijze en spelregels voor het aanvragen van financiële bijdrage Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH):

Werkwijze en spelregels

Selectiecriteria toekennen financiele bijdragen

Aanvraagformulier