page-team.php

Bestuur en centrummanager

Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo wordt gevormd door vertegenwoordigers van de detailhandel, dienstverlening en horeca uit verschillende winkelstraten in de binnenstad. De besturen van de Vereniging Horeca Binnenstad Hengelo, winkeliersverenigingen en Hengelo Promotie steunen de Stichting Centrummanagement Hengelo.

Een professionele centrummanager fungeert als aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de gemeente. Zij bewaakt en stimuleert de onderlinge samenwerking, creƫert draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen en heeft een actieve rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan.