page-team.php

Bestuur en centrummanager

Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) wordt gevormd door vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van de centrumondernemers van gemeente Hengelo.

Een professionele centrummanager fungeert als aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de gemeente. Hij bewaakt en stimuleert de onderlinge samenwerking, creëert draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen en heeft een actieve rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan.

Financiering voor uw evenement aanvragen?

Ga dan snel naar het aanvraagformulier financiele bijdrage