page.php

Over SCH

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) is opgericht in november 2010 met als doel het centrum van Hengelo economisch te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Samenwerking staat binnen de Stichting Centrummanagement centraal. Ondernemers vormen samen het bestuur en gezamenlijk financieren zij de activiteiten die de aantrekkelijkheid van de binnenstad moeten vergroten. Dit vanuit de gedachte dat Γ‘lle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad moeten profiteren van de structurele versterking van het centrum.

De activiteiten van de Stichting Centrummanagement Hengelo zijn gericht op promotie van het winkelgebied, versterking van het winkel- en horeca-aanbod en verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Bij de uitvoering van evenementen wordt nauw samengewerkt met Bureau Hengelo. De Stichting Centrummanagement Hengelo fungeert bovendien als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente Hengelo.

Bestuur en centrummanager

Klankbordgroep

Evenementencommissie

Partners

SCH leden