page.php

Over SCH

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) is opgericht in november 2010 met als doel het centrum van Hengelo economisch te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Samenwerking staat binnen de Stichting Centrummanagement centraal. Ondernemers vormen samen het bestuur en gezamenlijk financieren zij de activiteiten die de aantrekkelijkheid van de binnenstad moeten vergroten. Dit vanuit de gedachte dat álle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad moeten profiteren van de structurele versterking van het centrum.

De activiteiten van de Stichting Centrummanagement Hengelo zijn gericht op promotie van het winkelgebied, versterking van het winkel- en horeca-aanbod en verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Bij de uitvoering van evenementen wordt nauw samengewerkt met Bureau Hengelo. De Stichting Centrummanagement Hengelo fungeert bovendien als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente Hengelo.

Bestuur en centrummanager

Klankbordgroep

Evenementencommissie

Partners

SCH leden

Stichting Centrummanagement Hengelo en de Bedrijfsinvesteringszone

De activiteiten van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) worden betaald met gelden uit een Ondernemersfonds. De instelling van een dergelijk fonds is mogelijk geworden omdat de Hengelose gemeenteraad de binnenstad in november 2010 heeft aangemerkt als Bedrijveninvesteringszone (BIZ gebied). Het BIZ gebied is , na de verkiezingen eind 2015 opnieuw verlengt tot en met 2020. In het aangewezen gebied worden activiteiten ontplooid die de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit moeten verhogen. De gemeente int jaarlijks bij de ondernemers en eigenaren van bedrijfsruimten een heffing die afhankelijk is van de WOZ-waarde van hun pand. De gemeente verstrekt een subsidie voor aanpassing en verbetering van de aankleding van het centrum. De Stichting Centrummanagement Hengelo is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden.

Het SCH ondernemersplan 2016- 2020 kunt u hier downloaden.