single-ch_leden.php

Politie

De politie in Nederland is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.
De organisatie is geherstructureerd en ingericht conform de laatst aangenomen Politiewet 2012. Henk van Essen is sinds 29 april 2020 eerste hoofdcommissaris.