Skip to main content Skip to footer

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van Stichting Centrummanagement Hengelo. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Centrummanagement Hengelo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Centrummanagement Hengelo.

Geen garantie op juistheid. Mochten er fouten of onjuistheden in de informatie op deze website staan, laat het ons dan weten.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Centrummanagement Hengelo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op de website aangeboden informatie.