single.php

Onderzoek geeft inzicht in kenmerken Hengelose consument

 31-10-12, 12:48

De inwoners van het Hengelose buitengebied hebben het hoogste boodschappenbudget, de meeste kinderen (tot 10 jaar) wonen in de Slangenbeek en in de toekomst is er in Hengelo vooral behoefte aan extra winkelruimte voor opticiens. Dit zijn enkele uitkomsten van een analyse naar het inkomen, de leefwijze en sociaaldemografische kenmerken van de Hengelose consument.

Het onderzoek, verricht door bureau AnalyZus, is een initiatief van de Stichting Centrummanagement Hengelo. Op basis van diverse databestanden is een profiel gemaakt van de consumenten die wonen in het postcodegebied van Hengelo. De uitkomsten geven de ondernemers meer inzicht in de woonlocatie van de diverse doelgroepen, de vrijetijdsbesteding en de wijze waarin het koopgedrag onder invloed van demografische ontwikkelingen en internet verandert.

Huishoudens met een modaal inkomen, fulltime werkende tweeverdieners en ondernemende ouderen vormen voor de Hengelose winkeliers de belangrijkste klantengroepen. Deze zijn in Hengelo ten opzichte van andere steden in Twente relatief sterk vertegenwoordigd. Relatief veel Hengelose huishoudens hebben een lager dan gemiddeld bestedingsgedrag, een beneden modaal inkomen of een meer dan 2,5 maal modaal inkomen. In het buitengebied is het besteedbare inkomen per huishouden het hoogst; in de Berflo Es het laagst. Hengelo telt relatief veel inwoners in de categorie 24-44 jaar en 65-plussers en 1- en 2-persoons huishoudens.

Het onderzoek levert daarnaast nog enkele opzienbare kenmerken op van de Hengelose consument. Zo zijn ze meer dan gemiddeld geïnteresseerd in kunst, milieu en wijnen en brengen ze vaker een bezoek aan het theater. Ook doen ze meer dan gemiddeld aan tennis, squash of golf. De toename van het aantal 65-plussers en het veranderende koopgedrag leiden meer dan gemiddeld in Nederland tot een behoefte aan winkelruimte voor opticiens en planten & dierenwinkels. De behoefte aan winkelruimte voor bruin- en witgoedwinkels neemt fors af.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.