single.php

Detailhandelvisie vraagt om reactie

 15-11-11, 02:54

De gemeentelijke detailhandelsvisie wordt aangepast. Door het veranderde winkelgedrag, veranderingen in koopstromen en trends in de detailhandel, wil het college van B en W ook in de binnenstad keuzes maken. De geactualiseerde visie voorziet in een compactere binnenstad met een kleinere mogelijkheid de winkelvloeroppervlakte uit te breiden. De Stichting Centrummanagement Hengelo is gevraagd om voor 8 november te reageren.

Het college stelt voor om het kernwinkelgebied in de binnenstad compacter te maken. De leegstand in de aanloopstraten Drienerstraat, Markstraat en het oostelijk deel van de Enschedesestraat moet aangepakt worden door panden een andere bestemming te geven, waardoor een mix van winkels en wonen ontstaat. De in 2006 opgestelde detailhandelsvisie bood nog ruimte voor de uitbreiding van de winkelvloeroppervlakte met 15.000 vierkante meter. De geactualiseerde detailhandelsvisie gaat ervan uit dat na realisatie van het Amstelkwartier, Lange Wemen en de nieuwe Lambertushof (in totaal 8.000 vierkante meter) er geen behoefte meer is aan extra winkels. De resterende 7.000 vierkante meter wordt geschrapt.

Ter voorbereiding op een officiële inspraakreactie heeft adviseur Johan Bouwman van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel onlangs een presentatie gegeven aan de werkgroepen Binnenstadsontwikkeling en Promotie en evenementen van de Stichting Centrummanagement Hengelo. De conclusie dat Hengelo een compactere binnenstad nodig heeft, wordt door hem gedeeld. “Een winkelgebied hoort een compacte en eenvoudige structuur te hebben.??? Gebieden met relatief veel winkelvloeroppervlakte en korte looplijnen tussen de winkels, trekken de meeste consumenten. In Hengelo zijn dat de Brink en het (westelijk deel van) de Enschedesestraat. Aanloopstraten als Markstraat en Drienerstraat scoren veel lager. Volgens Bouwman kampen deze straten met een “afnemend grensnut???. Consumenten zijn in het kernwinkelgebied al langs diverse winkels gelopen en zien het nut niet in om nog door de aanloopstraten te lopen. Dit vertaalt zich in leegstand. Het idee van het college van B en W om in de aanloopstraten met name startende ondernemers te huisvesten, spreekt Bouwman niet aan. “Dat is een verkeerde keuze. Je brengt ze bij voorbaat in een moeilijke positie. Het is beter om ze, met lagere huren, in nieuwe concepten zoals Lange Wemen een plaats te geven. Dat geeft sfeer.???

Tussen 2004 en 2011 is het aanbod van winkelvloeroppervlakte in Hengelo teruggelopen van 50.000 naar 47.000 vierkante meter, vooral in de sectoren ‘in en om het huis’ en ‘vrije tijd’. Gemiddeld is in Nederlandse centrumgebieden het aanbod winkelvloeroppervlakte in die periode juist toegenomen. Plein Westermaat heeft volgens Bouwman “een negatief effect??? op de Hengelose binnenstad gehad, om er aan toe te voegen dat het weinig zin heeft om de discussie over Westermaat opnieuw te voeren. “Het ligt er.???

Vanuit de aanwezige ondernemers werd de logische vraag gesteld of met de noodzakelijke keuze om het centrum compacter te maken, de binnenstad voorbereid is op de toekomst. Door de invulling van Lange Wemen, Hart van Zuid en een uitbreiding van Westermaat, kan er een nieuwe (problematische) situatie ontstaan. Bouwman plaatst vraagtekens bij de vraag of Lange Wemen een versterking is maar gaf aan niet in een glazen bol te kunnen kijken. Een en ander is sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling. Op verzoek van de Stichting Centrummanagement Hengelo gaat het Hoofdbedrijfschap Detailhandel analyseren hoeveel winkeloppervlakte in een stad met een omvang en verzorgingsgebied als Hengelo gewenst is.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.