single.php

Bericht van Roland Schwind, voorzitter SCH

 20-06-19, 03:21

Beste binnenstadsondernemers,

Het zal weingen ontgaan zijn dat de plannen voor de markt, die zo zorgvuldig door de samenwerkende partners (SCH, SVH, Hengelo Promotie en gemeente Hengelo) waren samengesteld, in ieder geval voorlopig zijn afgeblazen. Vorige week werden ook wij als bestuur van de SCH verrast door de mededeling dat de plannen geen doorgang kunnen vinden omdat de kosten te hoog zouden zijn. Na meer dan anderhalf jaar is de gemeente daar dus plotsklaps achter gekomen. Natuurlijk is dit een drogreden, tot dusverre wezen tussentijdse berekeningen anders uit. Wij weten ook niet anders, dan dat de plannen voor de Hijschkamer nog steeds door een grote meerderheid van de ondernemers worden gedragen en geloof hebben in de reuring en economische spinn-off dat van een dergelijk centrumproject mag worden verwacht. En nee, met nagenoeg geen invulling van extra commerciële ruimtes.

Samen met voornoemde partners hebben wij destijds in 2017 het zogenaamde Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad opgesteld, nadat de gemeente aanvankelijk enkel van plan was de steentjes op de Enschedesestraat te verkleuren en de parkeerplaatsen rondom het Burgemeester Janssenplein om zeep te helpen. Eén van de hoofdpijlers van het Actieplan was de transformatie van het marktplein. Door het ontbreken van lef, ambitie en incompetentie bij de gemeente  lijken wij voor wat betreft het marktplein weer terug bij af. Ook van de overige punten uit het Actieplan is nog maar bitter weinig terecht gekomen. Wij hebben als bestuur van de SCH in februari van dit jaar daaromtrent een brandbrief gestuurd naar de binnenstadswethouders, waarin wij onze grote zorgen uitten over de voortgang op tal van onderwerpen uit het Actieplan. Klaarblijkelijk nog steeds aan dovemansoren gericht.

Vooral vanwege de recente ontwikkelingen, heeft bestuurslid Dennis Assink aangegeven zijn bestuursfunctie per direct neer te leggen. Daarnaast heb ik als voorzitter van de SCH ook aangegeven mijn functie per direct beschikbaar te stellen, ik voel mij als voorvechter voor het geheel te zeer verantwoordelijk voor de gang van zaken. Totdat er een opvolger is gevonden zal ik  aanblijven om lopende zaken af te handelen.

De overige bestuursleden hebben zich bereid verklaard in ieder geval tot het einde van deze BIZ-periode (eind 2020) aan te blijven. Vooral vanuit de overtuiging, dat een stevige BIZ / SCH enorm belangrijk is voor ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Hengelo, ondanks maar misschien juist wel vanwege deze gemeente. Ik wil jullie dan ook vragen hen de komende periode zoveel mogelijk te steunen en wil een ieder graag oproepen met kandidaten te komen voor de rol van voorzitter en bestuurslid SCH.

Met vriendelijke groet,

Roland Schwind

Voorzitter SCH

Reacties:
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.