single.php

Bericht van Roland Schwind en het SCH bestuur

 15-10-19, 11:55

Beste Hengelose binnenstadsondernemer,

Op 20 juni kondigde ik, naar aanleiding van het debacle rondom het Hijschgebouw, aan dat ik mijn positie als voorzitter SCH beschikbaar stel en enkel nog wat lopende zaken af zou handelen. Die lopende zaken zijn nu goeddeels afgehandeld, mijn ´´werk´´ (uiteraard als vrijwilliger) zit er daarmee op. In hetzelfde schrijven riep ik tevens iedereen op met kandidaten te komen voor het SCH-bestuur. Helaas heeft zich tot dusver echter niemand gemeld als voorzitter dan wel als nieuw bestuurslid voor de SCH.

In de tussentijd heeft zich echter wel een andere ontwikkeling voorgedaan: in juni schreef ik nog dat de overgebleven bestuursleden (Leonie Heuvelink, Edwin Wilbrink, Raymond van Cleef, Jan Taken en Steven Elst) de bereidheid hadden tot het eind van deze BIZ-periode (eind 2020) aan te blijven. Zij zijn nu echter tot de conclusie gekomen, zeker met het oog op de komende BIZ-verkiezingen die georganiseerd moeten worden, hier niet meer de benodigde energie voor te kunnen vinden. Een nieuw bestuur zal met volle overtuiging en energie de campagne voor een nieuwe BIZ-periode moeten gaan opzetten, zij moet daar ook alle mogelijke tijd en ruimte voor krijgen. Het huidige bestuur heeft daarom besloten geen andere optie te zien dan per eind van dit jaar collectief af te treden. Tot die tijd zal Raymond van Cleef de taak van interim-voorzitter op zich nemen.

Geen bestuur, dus dan ook geen nieuwe BIZ? Dan maar geen nieuwe BIZ-periode zullen een aantal ondernemers denken, want dat scheelt ook weer mooi in de kosten. Die ondernemers wil ik dan toch attenderen op wat de consequenties dan zoal zullen zijn voor onze binnenstad. Het zal onder andere betekenen dat een aantal belangrijke evenementen, bandjes in de stad en de maandelijkse sfeeracties vrijwel zeker van de kalender zullen verdwijnen, omdat die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de geldelijke steun middels de BIZ-gelden. En wat te denken van de sfeerverlichting door de gehele binnenstad? Deze sfeerverlichting is in bezit van de SCH en de SCH zorgt ook jaarlijks dat deze armaturen worden opgehangen en onderhouden. Daarnaast zullen waarschijnlijk ook de evenementen vallend onder de Paasacties, het Zomerfestival en Winters Hengelo (met o.a. de schaatsbaan) verdwijnen, die organiseert de SCH (lees: de SCH-evenementencommissie) namelijk zelf. Maar ook de veiligheidsorganisatie rondom Koningsdag, de Nacht van Hengelo, Torpical Night en kerstmiddag, dat nu voor een groot deel via BIZ-gelden wordt geregeld, zal in de toekomst moeilijk/niet te financieren blijken. Ook de vertaling richting gemeente via de Centrummanager, van een stoeptegel die los zit tot hulp bij de vestiging van een nieuwe ondernemer in de binnenstad, verdwijnt in zijn geheel. En de georganiseerde stem vanuit ondernemers bij het opstellen van beleidsstukken en strategische planningen in het centrum zal er ook niet meer zijn; let wel, wij zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de nieuwe parkeerplaatsen die op het Kloosterhof komen, er zeker niet zouden zijn gekomen zonder de onophoudelijke inzet van de SCH. Zelfs de gehele nieuwe focus op onze binnenstad van een paar jaar geleden, met in totaal vanuit de overheid meer dan 20 miljoen euro voor de binnenstad voor de jaren daarna (neergelegd in het ´Integraal Actieplan voor een levendige Hengelose binnenstad´), zou er naar onze overtuiging nooit zijn gekomen zonder de SCH. Alleen staat de uitwerking en realisatie van dat plan, met dank aan onze gemeente, nu juist zo sterk onder druk!

Ik hoop u van de urgentie van een aantal zaken te hebben kunnen overtuigen. Er zullen nu dringend een aantal (ondernemers) op moeten staan die de handschoen gaan oppakken. Dat verdient Hengelo echt, ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat het wel goed komt met onze binnenstad. Daarvoor zijn er ook te veel mooie bedrijven en ondernemers in Hengelo, met fijne consumenten. Ook ontwikkelingen als de terugkeer van het stadskantoor in het centrum, met vele tienduizenden bezoekersbewegingen per jaar als gevolg, zal daartoe bijdragen. Het kan alleen allemaal nog veel mooier, beter en sneller!

Dit was mijn laatste bericht als voorzitter van de SCH. Ik wil iedereen bij deze bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren, maak er met zijn allen iets heel moois van in de binnenstad van Hengelo!

Met vriendelijke groet,
Roland Schwind

Reacties:
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.