Bestuur en centrummanager

Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo wordt gevormd door vertegenwoordigers van de detailhandel, dienstverlening en horeca uit verschillende winkelstraten in de binnenstad. De besturen van de Vereniging Horeca Binnenstad Hengelo, winkeliersverenigingen en Bureau Hengelo steunen de Stichting Centrummanagement Hengelo.

Een professionele centrummanager fungeert als aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de gemeente. Hij bewaakt en stimuleert de onderlinge samenwerking, creëert draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen en heeft een actieve rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan. Daarnaast fungeert de centrummanager als voorzitter en coördinator van twee werkgroepen, die worden gevormd door centrumondernemers.
De werkgroep Binnenstadsontwikkeling voert overleg met de gemeente Hengelo over het gemeentelijk beleid inzake de (ontwikkeling van de) binnenstad. De werkgroep Promotie en Evenementen fungeert als adviseur, initiator en aanjager van activiteiten die meer bezoekers naar de binnenstad moeten trekken.